An­nie Hall

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA En av Woody Al­lens störs­ta publik­fram­gång­ar, där han, med bör­jan i barn­do­men, för­sö­ker ana­ly­se­ra var­för för­hål­lan­det mel­lan Al­vy Sing­er (Al­len) och An­nie Hall ( Di­a­ne Ke­a­ton) tog slut. Fil­men be­lö­na­des med fy­ra Oscar – bland an­nat en cool Di­a­ne Ke­a­ton för bäs­ta kvinn­li­ga bi­roll. ( 1977)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.