Wal­lan­der: Ar­vet

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRIL­LER En skånsk fab­ri­kör – till­ver­ka­re av som­ri­ga dryc­ker – straf­fas för si­na syn­der. Äls­ka­rin­nan är polsk och frun rik, fö­re­ta­get är egent­li­gen hen­nes. Histo­ri­en blir allt kne­pi­ga­re – ju mer som hän­der. Men den be­rät­tas väl. ( 2010) SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.