De­bu­te­rar i ”Doo­bi­doo”

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

Mångsidi­ge pro­gram­le­da­ren Rick

ard Ols­son har fö­re­kom­mit i al­la sor­ters pro­gram, men då har han mest pra­tat. Nu de­bu­te­rar han i tv-le­ken ”Doo­bi­doo”, där det hand­lar om att sjunga sva­ren. Ols­son får stöd av sång­ers­kan Li­na Hed­lund och det kan be­hö­vas för i and­ra la­get finns jazz­sång­ers­kan Vik­to­ria

Tol­stoy och Samu­el Ljung­blahd, som sjöng

i kyr­kan på Carl Philips bröl­lop.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: SVT

Ric­kard Ols­son och Li­na Hed­lund i ”Doo­bi­doo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.