Bröl­lop pla­ne­ras

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

År 1925 för­änd­ras myc­ket i sam­häl­let och där­med ock­så för fa­mil­jen Craw­ley och de­ras tjäns­te­folk. Men än­då pla­ne­ras det bröl­lop en trap­pa ner. Car­son ska änt­li­gen gif­ta sig med mrs Hug­hes, men när Ma­ry läg­ger sig i pla­ne­ring­en, då blir det be­svär­ligt. Del 2 av de åt­ta sista av­snit­ten i den brit­tis­ka dra­ma­se­ri­en ”Down­ton Ab­by”.

LÖR­DAG, SVT1, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.