Bläc­ket flö­dar på Got­land

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING ­Mi­ri­am Bry­ant, 24, har snabbt bli­vit en ­tit­tarfa­vo­rit i ”Så myc­ket bätt­re”. På för­hand var hon det mest ­okän­da nam­net, men hon gjor­de di­rekt suc­cé med sin eng­els­ka ­ver­sion av Niklas Ströms­ted­ts ”Sista mor­go­nen”.

Pop­sång­ers­kan slog ige­nom 2012 och är där­med bå­de sä­song­ens yngs­ta ar­tist, och den med hit­tills kor­tast kar­riär. Hon har dock re­dan hun­nit upp­trä­da för miljonpublik bå­de i ”På spå­ret” och ”Allsång på Skan­sen”. Och nu är det hen­nes lå­tar som ska tol­kas av Niklas Ströms­tedt, Li­sa Nils­son, Andre­as Kle­e­rup, Ison & Fil­le, Jenny Berg­gren – och ny­fun­ne vän­nen Sven-Ber­til Tau­be vars ver­sion blir ex­tra spe­ci­ell för hu­vud­per­so­nen.

För da­gen öpp­nar även en till­fäl­lig ta­tu­e­rings­stu­dio på Got­land. Bry­ant bju­der in sin fa­vo­rit­ta­tu­e­ra­re och er­bju­der del­ta­gar­na ett be­stå­en­de min­ne för li­vet.

– Jag vill in­te av­slö­ja vil­ka som gad­da­de sig, det får man se i pro­gram­met. Men det var fler än jag trod­de i al­la fall, sä­ger Mi­ri­am Bry­ant till tv14.

TV4, LÖR­DAG, 20.00

Fo­to: TV4

Mi­ri­am Bry­ant var på för­hand okänd för de fles­ta men har nu gjort suc­cé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.