Ker­mit är till­ba­ka

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KO­ME­DI­SE­RIE ”Mup­par­na” har åter­uppli­vats på film fle­ra gång­er i mo­dern tid. Men nu är det dags för en hel se­rie ­ba­se­rad på Jim Hen­sons äls­ka­de ka­rak­tä­rer. Här job­bar gro­dan Ker­mit som pro­du­cent för Miss Pig­gys egen pratshow ”Up la­te with Miss Pig­gy”. Skå­de­spe­la­ren Eli­za­beth Banks och ar­tis­ten Josh Gro­ban är pre­miär­gäs­ter när Ka­nal 5 sän­der dubb­la av­snitt.

SÖN­DAG, KA­NAL 5,

20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.