Döds­hot ef­ter hit­låt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR­SE­RIE ”Hit­lå­tens histo­ria” är till­ba­ka med en sjät­te om­gång, och i pre­miärav­snit­tet hand­lar det om ame­ri­kans­ka Jo­an Os­bor­nes ”One of us” som top­pa­de lis­tor­na 1995. Textra­der­na om att gud kan va­ra en med­män­ni­ska fick re­li­giö­sa fun­da­men­ta­lis­ter att döds­ho­ta sång­ers­kan. Men bakom suc­cén finns även en kär­leks­för­kla­ring till en svens­ka från Järvsö.

SVT2, MÅN­DAG, 22.15

Fo­to: SVT

Jo­ans frå­ga vi­sa­de sig va­ra kon­tro­ver­si­ell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.