Spö­kar för Book

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­A­LI­TY ”En natt på slot­tet” star­tar ny om­gång och me­di­et Le­na Ra­ne­hag tar emot fy­ra kän­di­sar för upp­le­vel­ser i an­de­värl­den på Bo­gesunds slott ut­an­för Vax­holm. I grup­pen in­går ar­tis­ten An­na Book (bil­den), dans­pa­ret Da­vid och Ma­lin Wat­son och Big­gest lo­ser-vin­na­ren Hristos Ado­ni­a­dis. Le­na Ra­ne­hag vet in­te i för­väg vil­ka som kom­mer och del­ta­gar­na vet in­te vad som vän­tar.

MÅN­DAG, SJUAN, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.