Sjung­er country

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TA­LANG­JAKT Åt­ta del­ta­ga­re är kvar i ”Idol” och för förs­ta gång­en i täv­ling­en prö­vas de i en al­ter­na­tiv mu­sik­gen­re. Vec­kans te­ma är näm­li­gen country. An­ders Bag­ge, Lai­la Bag­ge Wahl­gren och Alex­an­der Bard kom­mer att be­dö­ma sång och scen­språk, men som van­ligt är det tit­tar­na som be­stäm­mer vil­ka som går vi­da­re till näs­ta fre­dags­fi­nal.

FRE­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.