Dra­ma­tisk du­ell

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Det är stor ­skå­de­spe­lar­drabb­ning i den­na upp­la­ga av mu­si­ka­lis­ka tv-le­ken ”Doo­bi­doo”. I ena la­get Ka­ta­ri­na Ewer­löf, Stock­holms stads­tea­ter, och Jo­han Ra­baeus, Dra­ma­ten. I and­ra la­get Ma­lin Arvidsson, mest känd från Ar­ne Dahl- dec­kar­na, och Claes Malm­berg, som va­rit med i det mesta på en scen. Lekle­da­re är som van­ligt Las­se Kronér.

SVT1, FRE­DAG, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.