Ma­ry på job­bet

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KUNG­LIGT Den dans­ka kron­prin­ses­san Ma­ry en­ga­ge­rar sig myc­ket i frå­gor som har med kvin­nors och barns rät­tig­he­ter att gö­ra. Re­por­ta­get ”Ma­ry: Kron­prin­ses­sa med ett upp­drag” ger en in­blick i hen­nes väl­gö­ren­hets­ar­be­te värl­den över.

SVT2, TIS­DAG, 20.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.