Svart och sko­nings­löst

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

med Blan­che DuBo­is i ”Lin­je Lus­ta”. Många sce­ner bärs av ge­di­gen Woody Al­len- hu­mor. Men det hind­rar in­te att det här är tra­ge­di från bör­jan till slut, svart och sko­nings­lös. Helt av­gö­ran­de för att be­rät­tel­sens väv blir tät och tyd­lig är Ca­te Blan­chett i hu­vud­rol­len. (2013)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.