In­di­a­na Jo­nes och det sista kors­tå­get

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVEN­TYR Fa­dern och me­del­tids­fors­ka­ren ( Se­an Con­ne­ry, ­bil­den) är för­svun­nen i fa­scis­tis­ka Eu­ro­pa – där onds­kan kon­cen­tre­ras på ett torg i Ber­lin där na­zis­ter mar­sche­rar runt bok­bå­len. (In­di­a­na Jo­nes and the last cru­sa­de, 1989) TORS­DAG, TV6, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.