Per ”Pir­re” Star­rin

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Ål­der: 47. Bor: Nac­ka. Fa­milj: Hust­run An­na, so­nen Ru­fus, en hund och två kat­ter. Ak­tu­ell med: I and­ra sä­song­en av ”Nya ar­ga snic­ka­ren” där han och par­häs­ten Marcus ”Mac­kan” Nyh­lén hjäl­per per­so­ner som kört fast i re­no­ve­rings­ka­os.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.