Kol­le­gor gör upp

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Las­se Kronér i ”Doo­bi­doo” får den här gång­en be­sök av dans­bands­sång­ers­kan Eli­sa Lind­ström som bil­dar par med ar­tis­ten Mar­koo­lio. För mot­stån­det står ny­bliv­na kol­le­gor­na He­le­na Berg­ström (bil­den) och Ro­bert Gustafs­son. He­le­na har re­gis­se­rat ko­me­din ”En un­der­bar jäv­la jul” som går upp på bio i november – med bland and­ra just Ro­bert Gustafs­son och hen­ne själv i rol­ler­na.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.