Far­lig la­ser

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KON­SU­MENT­MA­GA­SIN Svens­kar är ett av värl­dens mest ta­tu­e­ra­de folk. Men ju fler som ta­tu­e­rar sig, desto fler ång­rar sig och väl­jer att ta bort kroppss-myck­ning­en med la­ser. Ta­tu­e­rings bort­tag­nings­bran­schen blomst­rar men det är in­te risk­fritt. ”Plus” mö­ter två kvin­nor som har fått bränn­ska­dor ef­ter be­hand­ling­ar i sam­ma stu­dio. Pro­gram­le­da­re är som van­ligt Ka­rin Adelsköld, Jo­sep­hi­ne Fre­je och Mat­hi­as An­ders­son

TORS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.