Hu­sens histo­ria

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HUSSERIE I nya ”Det sit­ter i väg­gar­na” hjäl­per Christop­her O’Re­gan och Erika Åberg husä­ga­re att ta re­da på hu­sets histo­ria. I det förs­ta av­snit­tet tar sig du­on till Runs­ten, Öland, där en små­barns­fa­mil­jen vill re­stau­re­ra sin 1800-tals­gård. Erika vi­sar hur man la­gar ta­pe­ter och Christop­her be­rät­tar om ti­di­ga­re äga­re

MÅN­DAG, SVT1, 20.00

Erika Åberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.