Hjäl­pan­de mu­sik

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KON­SERT Ti­di­ga­re i hös­tas in­tog svens­ka ar­tis­ter och un­der­håll­nings­pro­fi­ler Glo­ben för in­sam­lings­ga­lan ”He­la Sve­ri­ge skram­lar”. Nu an­ord­nas en klas­sisk kon­sert i Ber­wald­hal­len med sam­ma syf­te. Al­la job­bar gra­tis och al­la in­täk­ter går till flyk­ting­ka­ta­stro­fen. I ”Play­ing for li­fe” med­ver­kar bland and­ra kla­ri­net­tis­ten Mar­tin Fröst, ope­ras­ång­ers­kan An­na Lars­son och Sve­ri­ges Ra­di­os Sym­fo­nior­kes­ter.

LÖR­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.