Lo­djur i fo­kus

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

NA­TUR­MA­GA­SIN JPå 1980-ta­let fanns ba­ra ett hund­ra­­tal lo­djur kvar i Sve­ri­ge. Ar­ten blev frid­lyst och i dag smy­ger långt fler än tu­sen katt­djur i vå­ra sko­gar. ”Mitt i na­tu­ren” och Jo­a­kim Odel­berg föl­jer med en na­tur­be­va­ka­re för att in­ven­te­ra be­stån­det. En art som in­te haft sam­ma tur är det ibe­ris­ka lo­dju­ret som är ett av värl­dens mest ho­ta­de katt­djur. An­ders Lun­din tar re­da på var­för.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.