NYA MØTEN I NASHVIL­LE

TV (Sweden) - - KÖP VÅRA MAGASIN ELLER UTAN MED KVÄLLSTIDNING -

UNDERHÅLLNING Förs­ta sä­song­en av ”Jills ve­ran­da” pri­sa­des fler­fal­digt, och Jill John­son själv blev fram­rös­tad till Årets kvinn­li­ga pro­gram­le­da­re på Kri­stal­len­ga­lan.

En lyc­kad pro­gram-le­dar­de­but, och nu är 42-åring­en till­ba­ka i sitt äls­ka­de Nashvil­le för country­mu­sik och per­son­li­ga mö­ten med sex nya ar­tist­kol­le­gor.

Förs­ta gäst i ve­ran­dan är stjärn­skot­tet Se­i­na­bo Sey, som ti­di­ga­re i år vann en Gram­mis för bäs­ta ny­kom­ling. Hon hop­pas få sjunga go­spel och spe­la ban­jo.

I and­ra av­snit­tet sjung­er Jill till­sam­mans med ar­tis­ten Joel Al­me på ett fäng­el­se.

– Det var helt otro­ligt att sit­ta med 80 oran­ge­kläd­da brotts­ling­ar – och män bry­ter ihop fram­för en då man sjung­er. Det var så starkt, sä­ger Jill John­son till TV14.

SVT1, ONSDAG, 21.00

Fo­to: CORNELIA NORD­STRÖM

FRE­DAG

Fo­to: JAN­NE DA­NI­ELS­SON/SVT

Jill John­son bju­der in nya ar­tis­ter till Nashvil­le. Som van­ligt blir det myc­ket mu­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.