PYS­SEL MED PLU­RA

TV (Sweden) - - KÖP VÅRA MAGASIN ELLER UTAN MED KVÄLLSTIDNING -

IN­RED­NING Nu ska mu­si­kern Plu­ra Jons­son äg­na sig åt in­red­ning. ”Plu­ras pa­ra­dis”, det är ett gam­malt 1700-tal­storp, som be­hö­ver re­no­ve­ras. Plu­ra och snic­ka­ren Björn Christi­erns­son, som ti­di­ga­re ham­rat med Mar­tin Ti­mell, ska till­sam­mans med kän­da be­sö­ka­re ge sig på oli­ka pro­jekt. Men det blir ock­så mat och mu­sik när Plu­ra la­gar mid­dag och tar fram gi­tar­ren.

TV3, MÅN­DAG, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.