Jenny minns Ace of Ba­se

TV (Sweden) - - KÖP VÅRA MAGASIN ELLER UTAN MED KVÄLLSTIDNING -

UNDERHÅLLNING Un­der 1993–2002 sål­de Ace of Ba­se cir­ka 40 mil­jo­ner ski­vor. Det gör dem till Sve­ri­ges tred­je störs­ta mu­sik­grupp ge­nom ti­der­na, ef­ter AB­BA och Rox­et­te. Det har bli­vit Jenny Berg­grens tur i ”Så myc­ket bätt­re”, och vil­ka lå­tar som tol­kas åter­står att se. Se­dan ban­det, med Jen­nys sys­kon Jo­nas och Ma­lin samt Ulf Ek­berg, splitt­ra­des har Berg­gren skri­vit eg­na lå­tar.

TV4, LÖR­DAG, 20.00

Jenny Berg­gren tol­kas i ”Så myc­ket bätt­re”.

Fo­to: TV4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.