PE­OP­LE & PLA­NET

TV (Sweden) - - NEWS -

Mil­jö­märk­ning­ar ska un­der­lät­ta för oss kun­der att gö­ra val som be­las­tar mil­jön så li­te som möj­ligt. En cer­ti­fi­e­rad pro­dukt upp­fyl­ler den ak­tu­el­la or­ga­ni­sa­tio­nens kri­te­ri­er och har bli­vit kon­trol­le­ra­de. Cot­toVer har valt märk­ning­ar som

till­sam­mans täc­ker bå­de kva­li­tet, häl­sa, mil­jö och ar­bets­vill­kor.

VARUMÄRKESBYGGARE KON­TROL­LE­RAD TILLVERKNINGSKEDJA

HÖG HÅLL­BAR­HET FAIRTRADECERTIFIERAD BO­MULL

TRYGG TEX­TIL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.