Jo­sep­hie Bor­ne­busch

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Ål­der: 33 år. Fa­milj: Ma­ken Erik Zet­ter­berg och so­nen Hen­ry, 1 år. Ak­tu­ell med: ”Sol­si­dan”, ”Rachel och Jos­san: Ut­an fil­ter”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.