Vem vin­ner?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MATTÄVLING Hit­tills har de täv­lan­de i ”Koc­kar­nas kamp” gjort upp i bland an­nat skal­djurs­ra­ce, korv­stopp­ning och styck­ning. I fi­na­len in­le­der man med en täv­ling där gäl­ler det att ploc­ka hem flest me­dal­jer in­för den av­slu­tan­de tre­rät­ter­s­täv­ling­en. Det blir ing­en sär­skild kock som står för mid­da­gen ut­an det är min­nen från sä­song­en som står i fo­kus när al­la koc­kar­na åter­vän­der till går­den för av­gö­ran­det. Pär Lern­ström hål­ler som van­ligt i slut­täv­ling­ar­na i la­dan. MÅN­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.