Mås­te­match x två

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

FOT­BOLL Ef­ter ett knac­kigt kval där herr­lands­la­get slu­ta­de trea i grup­pen ef­ter Ös­ter­ris­ke och Ryss­land vän­tar nu en sista chans att ta sig till EM i Frank­ri­ke näs­ta som­mar. Men för att nå dit krävs se­ger mot Dan­mark som har vun­nit de fy­ra se­nas­te mat­cher­na mot Sve­ri­ge. Förs­ta mö­tet spe­las på Fri­ends Are­na i Stock­holm, re­tu­ren i Kö­pen­hamn. Playoff-mat­cher­na in­leds re­dan kloc­kan 19.00 med för­snack. LÖR­DAG, KANAL5, 20.45 TIS­DAG, KA­NAL 5, 20.45

Tar Zla­tan Ibra­hi­mo­vic Sve­ri­ge he­la vägen till EM?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.