Ef­ter at­tac­ken

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­POR­TAGE I ja­nu­a­ri i år an­greps re­dak­tio­nen för sa­tir­tid­ning­en Char­lie Heb­do och en ju­disk mat­af­fär i Pa­ris. Tolv män­ni­skor sköts ihjäl av isla­mis­ter och Frank­ri­ke upp­lev­de sitt värs­ta terror­dåd på över 50 år. ”Do­ku­ment ut­i­från: Tre da­gar som ska­ka­de Pa­ris” är en brit­tisk do­ku­men­tär som tar vid nio må­na­der se­na­re. An­hö­ri­ga och po­li­ser be­rät­tar vad som hän­de un­der de tre da­gar då sta­den var i chock.

SÖN­DAG, SVT2, 22.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.