Pops öpp­nar Vinterstudion

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SKI­DOR Ett sä­kert tips på att vin­tern snart är här är att ” Vinterstudion” hel­göpp­nar för sä­song­en. Pre­cis som för­ut tu­ras Yvet­te Her­mundstad och An­dé Pops om att le­da pro­gram­met. Dess­utom är Jo­nas Karls­son till­ba­ka som krö­ni­kör. För­ra året var det många världs­mäs­ter­skap, bland an­nat i Falun, så nu lig­ger fo­kus på världs­cuper­na och läng­då­kar­nas Tour de ski.

” Vinterstudion” in­leds med al­pi­na världs­cu­pen från fins­ka Le­vi där fle­ra svens­ka åka­re del­tar, bland and­ra Sa­ra Hector och Fri­da Hans­dot­ter. Da­mer­na kör på lör­dag och her­rar­na på sön­dag. Näs­ta helg vän­tar skid­pre­miär för läng­då­kar­na i svens­ka Bruks­val­lar­na.

LÖR­DAG & SÖN­DAG, SVT1, 9.30

Fo­to:

Yvet­te Her­mundstad och André Pops drar i gång en ny sä­song av ”Vinterstudion”.

JAN­NE DA­NI­ELS­SON /SVT

Sa­ra hector.

Fri­da Hans­dot­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.