Hip­hop på Got­land

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING Nu har tu­ren kom­mit till hip­hop­du­on Ison och Fil­le i ”Så myc­ket bätt­re”. Ison Glas­gow (bil­den) och Fil­le Lei­va Weng­er träf­fa­des 1994 och bör­ja­de gö­ra mu­sik ihop. 2001 kom de­ras de­but­sing­el ”När vi gli­der” och se­dan dess har de gjort fem al­bum. Un­der de­ras dag på Got­land lär de ut slang­ord till de and­ra. Dess­utom be­rät­tar Ison om sin tuf­fa upp­växt.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.