Skär­gårds­mord

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRIMINALDRAMA ”I stun­dens het­ta” är den fem­te boken av Vi­veca Sten som bli­vit film­se­rie. I tre de­lar får vi föl­ja ju­ris­ten No­ra Lin­de ( Alexandra Ra­pa­port), kri­mi­nal­in­spek­tö­ren Tho­mas Andre­as­son ( Jo­nas Ce­der­gren) och kol­le­gan Mia Holm­gren ( Sand­ra Andreis) vid Nac­ka po­lis­sta­tion. ”Mor­den i Sand­hamn” bör­jar med ett ljust mid­som­mar­fi­ran­de men det mörk­nar snart då No­ras pojk­väns dot­ter för­svin­ner. Sam­ti­digt hit­tas en ung man död och allt ty­der på mord.

MÅN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.