Gun­valds sista far­väl

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRIMINALDRAMA Åt­ta nya ”Beck”-fil­mer är in­spe­la­de och nu vi­sar TV4 de fy­ra förs­ta, som ock­så blir de all­ra sista med Mi­kael Pers­brandt i rol­len som Mar­tin Becks ( Pe­ter Ha­ber) par­häst Gun­vald Lars­son. Ef­ter det kom­mer en ny po­lis att gö­ra en­tré, och han spe­las av Kristo­fer Hivju, som synts i den in­ter­na­tio­nel­la stor­se­ri­en ”Ga­me of thro­nes”.

TV4, SÖN­DAG, 21.00

Måns Nat­ha­nael­son, Pe­ter Ha­ber och Mi­kael Pers­brandt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.