Spex­ig fi­nal

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Det är dags för sä­songs­fi­nal av hös­tens ”Doo­bi­doo” och som van­ligt av­slu­tar Las­se Kronér på topp. Mu­si­kalar­tis­ten Han­na Lind­blad och ­skå­de­spe­la­ren Ola Fors­smed ställs mot ru­ti­ne­ra­de pro­gram­le­da­ren och ­sång­ers­kan Lot­ta Eng­berg och ko­mi­kern Per An­ders­son som i ja­nu­a­ri ska le­da sho­wen ”Lil­lelör­dag” ihop från Gö­te­borg.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.