An­tichrist

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA En mar­dröm och en sor­ge­sång kring ett för­lo­rat barn – ett requ­i­em för två skå­de­spe­la­re ( Wil­lem Da­foe, Char­lot­te Gains­bourg) och en fo­to­graf ( Ant­ho­ny Dod Mant­le). ”An­tichrist” är tilläg­nad den rys­ke film­po­e­ten An­drej Tar­kov­skij, som nog skul­le ha tve­kat in­för di­rekt­he­ten men san­no­likt uppskat­tat just ­bild­be­rät­tan­det, där den yt­ters­ta do­mens dim­mor ger läs­ki­ga sko­gen en i bok­stav­li­gas­te me­ning trolsk lys­ter. Svå­rut­härd­ligt, sam­ti­digt kon­se­kvent in i dö­den. Kom­mer att listas bland Lars von Tri­ers störs­ta. (2009)

TIS­DAG, SVT1, 23.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.