Bro­ar­na i Ma­di­son County

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Clint Eastwood spe­lar en re­san­de fo­to­graf som mö­ter en hem­ma­fru. 20 år ti­di­ga­re följ­de hon med en ame­ri­kansk sol­dat från Ita­li­en. Ett av Me­ryl Streeps (bil­den) ge­nom­ar­be­ta­de och väl­digt oli­ka kvin­no­por­trätt. (The bridges of Ma­di­son county, 1995)

FRE­DAG, KA­NAL 5, 23.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.