Cloud At­las

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

SCI­ENCE FIC­TION Fil­men har enor­ma am­bi­tio­ner och för­vänt­ning­ar på publi­ken med si­na sex histo­ri­er som spän­ner från år 1849 till 2346, där hu­vud­rolls­in­ne­ha­var­na spe­lar upp till sju oli­ka rol­ler var. Tan­ken är in­tres­sant, men bud­ska­pet drunk­nar. (2012)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.