Allt fo­kus på ski­dor och snö när ”Vinterstudion” är till­ba­ka

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV -

SKI­DOR Ett sä­kert tips på att vin­tern snart är här är att ” Vinterstudion” åter tar plats i ta­blån. Pre­cis som för­ut är det Yvet­te Her­mundstad och André Pops som le­der pro­gram­met. För­ra året var det många världs­mäs­ter­skap, bland an­nat i Falun, så nu lig­ger fo­kus på världs­cuper­na. Sä­song­en in­leds i dag med Al­pi­na världs­cu­pen från fins­ka Le­vi där fle­ra svens­ka åka­re del­tar, bland and­ra Sa­ra Hector (bil­den). Dess­utom är Jo­nas Karls­son till­ba­ka igen, som krö­ni­kör. LÖR­DAG, SVT1, 9.30

FRE­DAG

MÅN­DAG

TIS­DAG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.