”Mr Rap­port” tac­kar för sig

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SAM­TAL I 40 år har Claes Elfs­berg va­rit ett av tv:s mest kän­da an­sik­ten. Han blev ny­hets­an­ka­re på ”Rap­port” 1975 och har även va­rit tit­ta­rom­buds­man på SVT.

Men nu är det dags för ho­nom att gå i pen­sion. Hans av­sked blir nya sam­tals­se­ri­en ”Kött­ber­get chec­kar ut”. Claes Elfs­berg, som fyl­ler 67 år i november, har mött tolv and­ra per­so­ner ur sin egen ge­ne­ra­tion för att sam­ta­la om 40ta­lis­ter­nas på­ver­kan på sam­ti­den. Fram till jul mö­ter han bland and­ra

Jan Guil­lou, Mag­nus Hä­ren­stam och Gud­run Schy­man. Först ut är di­plo­ma­ten Jan Eli­as­son och ti­di­ga­re te­a­ter­che­fen Ma­rie-arie-Lou­i­se Ek­man.

SÖN­DAG, SVT2, 20.00

Fo­to:

Claes Elfs­berg har va­rit ny­hets­an­ka­re på SVT se­dan 1975.

JAN­NE DA­NI­ELS­SON /SVT

Mag­nus Hä­ren­stam.

Gud­run Schy­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.