La­leh på be­sök hos Hel­le­ni­us

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW Vi har re­dan hun­nit ige­nom mer än hal­va sä­song­en av ”Hel­le­ni­us hör­na” och vi har fått re­da på ett och an­nat om någ­ra av vå­ra folk­kä­ra kän­di­sar. Bland an­nat fick vi ve­ta att var­för Jo­han Rhe­borg lå­ser in sig på to­a­let­ten när han är på fest och vad Char­lot­te Kal­las sam­bo ir­ri­te­rar sig på hos hen­ne. Nu är det den skön­sjung­an­de La­leh Pour­ka­rim som är gäst hos Da­vid Hel­le­ni­us.

SÖN­DAG, TV4, 20.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.