Dags för Kle­e­rup att bli tol­kad

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Det är Andre­as Kle­e­rups (bil­den) tur att få en hel­dag i ”Så myc­ket bätt­re”. Han är van att få si­na lå­tar tol­ka­de då han skri­vit hits till bland and­ra Ti­tiyo, Lo­reen, La­dy Ga­ga och Cyn­di Lau­per. Kle­e­rup är med and­ra ord en av Sve­ri­ges mest fram­gåns­ri­ka ar­tis­ter och låt­skri­va­re.

Men han har även gjort ”fin­kul­tur”: till 50-års­ju­bi­le­et av Stock­holms stads­tea­ter 2010 skrev Kle­e­rup till­sam­mans med Carl Bag­ge mu­si­ken till den sto­ra upp­sätt­ning­en av Har­ry Martins­sons ”Ania­ra” i re­gi av Lars Ru­dolfs­son. I lör­da­gens av­snitt av ”Så myc­ket bätt­re” kan vi kanske hop­pas att nå­gon av kol­le­gor­na tol­kar Kle­e­rups mest kän­da verk ” With eve­ry he­art­be­at” som fram­för­des av Ro­byn och som top­pa­de Eng­lands­lis­tan 2007.

Men in­nan de and­ra ar­tis­ter­na bi­ter tag i hans hits blir det re­lax­av­del­ning vid poo­len och trumso­lo upp­vis­ning

LÖR­DAG, TV4, 20.00

Foto: TV4

Andre­as Kle­e­rup är da­gens hu­vud­per­son i ”Så myc­ket bätt­re” och han är van att få si­na lå­tar tol­ka­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.