Har al­la för­do­mar?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­POR­TAGE Vad får man tän­ka? Vad kan man sä­ga? När är man ra­sist? Ko­mi­kern So­ran Is­mail har gjort sig en kar­riär via sam­hälls­sa­tir och att skäm­ta om ra­sism. I tre av­snitt av i nya se­ri­en ”Ab­so­lut svensk” re­ser han runt i ”ett av värl­dens mest to­le­ran­ta län­der” för att att un­der­sö­ka hur var­dags­ra­sis­men ser ut och – in­te minst – för att tes­ta si­na eg­na för­do­mar.

TORS­DAG, SVT1, 21.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.