Pojk­ban­det mö­ter mel­lo-ge­ne­ra­len

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HU­MOR­SE­RIE Trots vis­sa tvek­sam­he­ter från någ­ra håll åter­före­na­des ban­det i ”Boy machi­ne” och band­med­lem­mar­na tam­pas nu med spel­ning­ar på Fin­lands­fär­jor, mu­sik­vi­deo in spel inga r och livs­om­väl­van­de upp­le­vel­ser. I kväl­lens av­snitt kon­tak­tas de av Me­lo­di­festi­va­len ge­ne­ra­len Chris­ter Björk­man som har en låt som han vill att de ska fram­fö­ra i täv­ling­en. Tor­kel ( Hen­rik Dorsin) är emot idéen.

FRE­DAG, TV4, 21.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.