Så fun­ge­rar va­pen­lob­byn

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR I ”Do­ku­ment ut­i­från: Ned­skju­ten” får vi hö­ra histo­ri­en bakom NRA. Na­tio­nal Riff­le As­so­ci­a­tion – en av USAs kraf­ti­gas­te po­li­tis­ka kraf­ter och som gör att va­pen­kon­trol­len i lan­det säl­lan ökar.

SÖN­DAG, SVT2, 22.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.