Kri­ti­se­rad film blev kult

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

kri­ga. Fil­men vi­sa­des ba­ra i tre vec­kor på Stock­holms bi­o­gra­fer in­nan den togs bort. En in­tel­li­gent och själ­vi­ro­nisk sam­tids­kom­men­tar som på fle­ra sätt var fö­re sin tid. Har på se­na­re år bli­vit kult tack va­re en ny dvd-ut­gå­va av Mai Zet­ter­lings fil­mer. (1967)

MÅN­DAG. SVT1, 14.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.