Hur många ling­on finns det i värl­den?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Fil­men om Gla­da Hu­dik-te­a­tern är en klassisk mot-al­la-odds­be­rät­tel­se. Ty­värr lig­ger det nå­got ofär­digt och slar­vigt över klipp­ning, de­tal­jer och hel­het. I slutän­dan blir det skå­de­spe­lar­na som räd­dar fil­men. De är ut­märk­ta he­la vägen och im­po­ne­rar med si­na sång­in­sat­ser. (2010)

LÖR­DAG, TV4, 21.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.