Wal­lan­der: Fi­re­wall

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KRI­MI­NALD­RA­MA Hen­ning Man­kell drog gär­na till med världs­om­spän­nan­de kon­spi­ra­tio­ner. I den and­ra av de eng­els­ka fil­mer­na får Ken­neth Bra­nag­hs Kurt Wal­lan­der dess­utom ve­ta att frun vill skil­jas. Rakt på smärt­punk­ter­na. (2008)

FRE­DAG, SJU­AN, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.