Här är al­la grup­per i ”På spå­ret”:

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GRUPP 1 20 no­vem­ber:

Eli­sa­bet Höglund/Jesper Rönn­dahl mot Karin ”Ka­kan” Her­mans­son/Jan Her­man­son.

27 no­vem­ber:

Karin ”Ka­kan” Her­mans­son/ Jan Her­man­son mot Gö­ran Hägglund/An­na Ekström.

4 de­cem­ber:

An­na Ekström/Gö­ran Hägglund mot Eli­sa­bet Höglund/ Jesper Rönn­dahl.

GRUPP 2 11 de­cem­ber:

Lou­i­se Ep­ste­in/Tho­mas Nor­de­gren motPet­ra Mede/ Pe­ter Mag­nus­son.

18 de­cem­ber:

Ti­na Me­h­rafzoon /Ai­no ­Tro­sell mot Lou­i­se Ep­ste­in/ Tho­mas Nor­de­gren.

25 de­cem­ber:

Pet­ra Mede/Pe­ter Mag­nus­son mot Ti­na Me­h­rafzoon/Ai­no Tro­selll.

GRUPP 3 1 ja­nu­a­ri:

Vi­veca Sten/Da­vid La­gercrantz mot Jonas Eriks­son/Åsa San­dell.

8 ja­nu­a­ri:

Filip Ham­mar/Fred­rik Wi­kings­son mot Da­vid La­gercrantz/Vi­veca Sten.

15 ja­nu­a­ri:

Åsa San­dell/Jonas Eriks­son mot Filip Ham­mar/­Fred­rik Wi­kings­son.

SLUT­SPEL

22 ja­nu­a­ri: Kvarts­fi­nal. 29 ja­nu­a­ri: Se­mi­fi­nal 1. 5 feb­ru­a­ri: Se­mi­fi­nal 2. 12 feb­ru­a­ri: Fi­nal.

NÅG­RA AV ÅRETS AR­TIS­TER

Ola Sa­lo. Jill John­son. Ane Brun. Rig­mor Gustavsson. Kik­ki Da­ni­els­son. Syl­via Vret­ham­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.