Fi­nal­dags för bar­nens mel­lo

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Bar­nen har sagt sitt och art­­ist­er­na har no­ga grans­kats. Ef­ter fy­ra del­täv­ling­ar och en and­ra chan­sen är det nu fi­nal i ”Mi­ni­mel­lo”. Fem ar­tis­ter gör upp om vin- sten och pre­cis som i del­täv­ling­ar­na är det röst­ning som av­gör vem som går seg­ran­de ur stri­den. Bland an­nat upp­trä­der Tind­ra & Koo­rah. Re­sul­ta­tet pre­sen­te­ras om en vec­ka, den 27 no­vem­ber. Pro­gram­le­da­re är Ylva Häl­len (bil­den). FRE­DAG, BARN­KA­NA­LEN, 18.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.