Jill John­son

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Ål­der: 42. Bor: Ut­an­för Borås. Gör: Ar­tist, låt­skri­va­re och pro­gram­le­da­re. Ak­tu­ell med: ”Jills ve­ran­da” som har pre­miär i SVT1 den ons­dag den 11 no­vem­ber kloc­kan 21.00. Dold ta­lang: ”In­te nå­got som stic­ker ut. Gud så trå­kigt, men så är det. Jag tror jag får skaf­fa mig en, ha­ha”. Ser på tv: ”Oj, nej det är helt be­dröv­ligt men nu är det på den ni­vån att jag för­sö­ker se ny­he­ter­na. Det är in­te att jag in­te hin­ner, ut­an det loc­kar in­te mig”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.