Världs­cups­start

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SKIDSKYTTE Fy­ran, som sän­der allt skidskytte den­na sä­song, star­tar med världs­cup­täv­ling­ar­na från Ös­tersund. I år får kom­men­ta­to­rer­na, Jo­han Ed­lund och Da­vid Ek­holm, för­stärk­ning av Carl Jo­han Berg­man en av Sve­ri­ges bäs­ta skid­skyt­tar ge­nom ti­der­na med 13 år i lands­la­get. Han föl­jer även med till Oslo, där VM går 3-13 mars.

SÖN­DAG, TV4, 13.30

Carl Jo­han Berg­man för­stär­ker skid­skyt­tet i TV4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.