Att dej­ta en ex­trem

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­LA­TION Hur är det att ha en re­la­tion med nå­gon som säl­lan är hem­ma? Extram­ski­då­ka­ren Jon Ols­son är stän­digt ute på re­sor och täv­ling­ar. Bri­ta Zackari un­der­sö­ker vil­ken typ av män­ni­ska man be­hö- ver va­ra för att det ska fun­ge­ra med en fart­fyld part­ner, mås­te man själv flänga fram och till­ba­ka el­ler kan man sit­ta hem­ma? Jon Ols­son är en in­no­va­tör när det gäl­ler fre­e­sty­le­hopp.

TORS­DAG, SVT1, 22.45

Bri­ta Zackari och Jon Ols­son åker snow­board.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.